Kontakt

tel.+48 510 843 657

kompaskryzysowy@gmail.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

przy pomocy 

Kompas Kryzysowy

OCHA - Oficjalna strona ONZ poświęcona wyłącznie kryzysom humanitarnym (United Nation Office for the Coordination of humanitarian affairs). Regularnie publikuje aktualne informacje, dotyczące wszystkich miejsc na świecie, które wymagają obecnie natychmiastowego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Codziennie udostępniany jest skrót najbardziej alarmujących wiadomości, a kompleksowe opisy oraz statystyki konkretnych kryzysów znajdują się w dostępnych do pobrania raportach z misji. Możliwe jest wyszukiwanie kluczem tematycznym oraz korzystanie z newslettera. Tej strony używa wielu pracowników humanitarnych. 

Z UNOCHA powiązane są również inne, bardziej specjalistyczne strony przykładowo: Refliefweb. Zawiera ona aktualne wiadomości, główną treścią są jednak publikowane kluczem państw statystyki oraz oficjalne raporty. Strona udostępnia również mapę wszystkich katastrof (powodzie, huragany, epidemie, susze etc.) z możliwością filtrowania za pomocą typów, państw oraz obecnego statusu.

Największa baza statystyk dotyczących kryzysów humanitarnych (Human Data Exchange), aktualizowana na bieżąco w oparciu o pracę 284 niezależnych organizacji pozarządowych. Wszystkie statystyki są dokładnie weryfikowane i porównywane.

BBC (British Broadcasting Company) uznawane jest za jedno z najbardziej niezależnych mediów, prezentujących aktualne wiadomości. Możliwe jest korzystanie z filtrów regionalnych, w celu znajdowania wiadomości z konkretnych miejsc. Większość państw oraz niezależnych terytoriów posiada również profile, składające się z głównych faktów i statystyk, krótkich opisów sytuacji politycznej, sytuacji mediów oraz osi czasu z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi. Profile państw zawierają również odnośniki do wiadomości na temat aktualnych wydarzeń. Możliwe jest również znalezienie na stronie ciekawych tematycznych podcastów, jak np. Africa Today Podcast.

Strona amerykańskiej organizacji pozarządowej (Council on Foreign Relations), zawierająca mapę największych współczesnych konfliktów zbrojnych oraz średniej długości faktograficzne opisy każdego z nich. Opisy są na bieżąco aktualizowane oraz opatrzone linkami do powiązanych z nimi aktualnych wiadomości w prasie. Strona oferuje również wyczerpujące opisy innych problemów światowych, wykraczających poza obręb konkretnych miejsc, ciekawe quizy z wiedzy, filmiki i opinie ekspertów. Przyciągająca i czytelna szata graficzna.

Raporty sporządzane co roku przez organizację pozarządową, zajmującą się ochroną praw człowieka (Human Rights Watch). Zawierają opisy sytuacji w konkretnych państwach ze szczególnym uwzględnieniem łamanych w nim w przeciągu ostatniego roku praw człowieka. Nie są to kompleksowe opisy sytuacji humanitarnych, ale relacje dotyczące konkretnych wykroczeń oraz najważniejszych w tym kontekście wydarzeń. Na stronie publikowane są również ciekawe eseje, porównujące sytuacje różnych państw oraz wyznaczające największe współczesne wyzwania.

World Poverty Clock- Mapa obrazująca obecny poziom ubóstwa na świecie, stworzona przez zajmującą się zbieraniem danych demograficznych i ekonomicznych organizację World Data Lab. Śledzi na bieżąco zachodzące zmiany, projektuje prognozy na przyszłość na podstawie celów zrównoważonego rozwoju i umożliwia analizowanie ubóstwa w oparciu o takie zmienne jak wiek, płeć czy urbanizacja. Można również przeczytać o metodologii badawczej oraz sposobach wyznaczania progu ubóstwa.

Internetowa wersja encyklopedii Britannica z bardzo długą tradycją. Hasła dotyczące konkretnych państw są w niej przeważnie wyczerpujące i oddające ich charakterystykę zarówno pod względem geograficznym, etnicznym czy przyrodniczym, jak i historycznym czy politycznym. Informacje dotyczące najnowszej historii mogą niekiedy nie być do końca zaktualizowane, z pewnością są za to sprawdzone. Warto również szukać haseł odpowiadających konkretnym kryzysom humanitarnym lub konfliktom zbrojnym, wiele z nich istnieje oddzielnie.

Fundacja Enough zwraca uwagę świata na jedne spośród najkrwawszych obecnie konfliktów na terenie Republiki Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republiki Konga, Sudanu i Sudanu Południowego. Nagłaśnia kwestie starając się wpływać w ten sposób na świadomość polityków, prawodawców, zarządy korporacji oraz konsumentów. Strona zawiera aktualne raporty z miejsc działalności, wzmianki medialne na temat konfliktów, filmy i wypowiedzi z konferencji. Wśród publikowanych materiałów znajdują się zarówno przystępne opisy, jak i pogłębione analizy, przeprowadzane z ogromną skrupulatnością oraz wrażliwością.

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności- Ich oficjalna strona dotyczy działań Unii Europejskiej na rzecz pomocy humanitarnej oraz obrony ludności cywilnej. Zawiera aktualne wyzwania, opisy prowadzonych projektów i działań na misjach, wiadomości ze świata oraz podane skrótowo fakty na temat poszczególnych kryzysów.

Konkretne Misje ONZ

W celu zdobycia informacji na temat konkretnych kryzysów humanitarnych oraz sytuacji w państwach lub regionach warto odwiedzać strony operujących tam z ramienia ONZ misji. Najczęściej publikują one informacje dotyczące najpilniejszych potrzeb oraz reakcje na najbardziej aktualne wydarzenia. Przedstawiają również sposoby dystrybucji pomocy i stojące przed nimi wyzwania.

Organizacja FreedomUnited pracuje nad przeciwdziałaniem współczesnemu niewolnictwu. Na stronie publikowane są materiały tłumaczące pojęcie współczesnego niewolnictwa, aktualne statystyki, artykuły oraz sposoby działania. Dostępny jest również kalkulator, umożliwiający obliczenie tzw. slaveryfootprint w oparciu o własne wybory konsumenckie oraz styl życia, wraz z dokładnym opisem stojącego za nim algorytmu.

Niezależny portal Global Security posiada bardzo szczegółowe opisy konfliktów zbrojnych w konkretnych państwach. Przydatne w celu pogłębienia zdobytej wcześniej wiedzy, zweryfikowania interesujących aspektów konfliktów oraz doczytania o szczegółach, które mogły się w innych opracowaniach wydawać sprzeczne lub niejasne. Prezentowana perspektywa jest przeważnie militarna, dotyczy jednak również i innych płaszczyzn. Wyodrębnione są także kompleksowe opisy najbardziej aktualnych konfliktów zbrojnych.

Arte PL/Arte EN - francusko-niemiecka telewizja wraz z portalem internetowym i świetnymi, darmowymi reportażami ze świata różnej długości. Dostępne z napisami polskimi lub angielskimi.

Wiadomości o kryzysach